Privatumo politika ir bendrosios taisyklės

Bendra informacija

Dideli Nauji Gėlynai gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje parduotuvėje www.daugiametes.lt  Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš darydami užsakymą perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.
Dideli Nauji Gėlynai pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.


Renkama informacija

Visi mūsų Pirkėjai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą ir laiku jį surinkti bei pristatyti tinkamu adresu.
Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti Jums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir pan.
Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus - pristatyti užsakymus, užskaityti apmokėjimus. Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.
Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga

Dideli Nauji Gėlynai elektroninė parduotuvė www.daugiametes.lt stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. Dideli Nauji Gėlynai visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.
Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Privatumo politikos pakeitimai

Dideli Nauji Gėlynai turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Elektroninės parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šios DIDELI NAUJI GĖLYNAI internetinės parduotuvės, pasiekiamos adresu www.daugiametes.lt (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą ir įsigyjant prekes Parduotuvėje. Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, apmokėjimo, pristatymo, prekių grąžinimo sąlygas ir ginčų nagrinėjimo tvarką. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos nustatytos www.daugiametes.lt  Privatumo politikoje.
 2. Pardavėjas – Brigitos Garunkštienės įmonė, juridinio asmens kodas 159928160, adresas Kauno g. 172, Puskelniai, LT-68102, Marijampolės raj., Lietuvos Respublika  (toliau – DIDELI NAUJI GĖLYNAI arba Pardavėjas). Duomenys susisiekimui – tel. +370616 04714 arba +3708614 89371 el.paštu.: gelesdaugiametes@gmail.com
 3. Pirkėjas – pilnametis fizinis asmuo, taip pat asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų (globėjų) sutikimą ir disponuojantis savo pajamomis, taip pat bet kuris juridinis asmuo, nepriklausomai nuo jo teisinės formos (toliau – Pirkėjas).
 4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti  ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į pasikeitusius teisės aktų reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas informuojamas Parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Pirkėjas pateikdamas užsakymą, privalo susipažinti su Taisyklėmis.
 5. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  Parduotuvėje susipažįsta su Taisyklėmis ir apmoka Prekių krepšelį. Prekių užsakymo metu pateikti Pirkėjo duomenys naudojami išskirtinai tik prekių pirkimo - pardavimo vykdymo, atsiskaitymo ir pristatymo tikslais. 

II. Prekių užsakymas ir atsiskaitymas

 1. Parduotuvėje prekiaujama įvairiais augalais. Augalai gali skirtis nuo pavaizduotų ekrane dėl jų unikalumo, sezoniškumo, dydžio ir kitų savybių. Niekada negali būti dviejų visiškai vienodų augalų. Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti prekės aprašymą, kilus klausimams dėl prekių, rekomenduojama susisiekti su Pardavėju prieš užsakant prekes. Kokybiški augalai nekeičiami ir negrąžinami.
 2. Parduotuvėje prekių likutis yra nuolat kintantis, todėl tuo atveju, jeigu Pardavėjas negalės įvykdyti užsakymo ar jo dalies, kainą ar kainos skirtumą grąžins per 3 (tris) darbo dienas.
 3. Pirkėjui Parduotuvės tinklapyje išsirinkus jam patinkančias prekes yra suformuojamas prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas pateikia savo duomenis, būtinus pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir  pasirinktoms prekėms pristatyti: vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir kodą, gyvenamosios vietos ar buveinės adresą (kai prašoma), taip pat adresą prekių pristatymui (kai užsakomas pristatymas), telefono numerį bei elektroninio pašto adresą susisiekimui ir sąskaitos pateikimui.
 4. Toliau Pirkėjas pasirenka vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų: tiesioginiu apmokėjimu, naudodamasis savo banku internete (Swedbank, SEB, Revolut, Luminor, Medicinos bankas, N26, Šiaulių bankas, Cidatelė) arba atsiskaitymą banko kortele pristatymo metu kurjeriui.

9.1. Atsiskaitydamas tiesioginiu apmokėjimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant, priešingu atveju jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi minėtais atvejais prekių siuntinys pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

9.2. Apmokėjimas banko kortele prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. Ši paslauga yra mokama ir papildomai kainuoja 1,00 Eur. Šį apmokėjimo būdą galima pasirinkti iki 100,00 eurų pirkimui. Užsakymams, didesniems nei 100,00 eurų, Pardavėjas turi teisę pakeisti mokėjimo būdą ir vykdyti tik gavus išankstinį apmokėjimą.

10.  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs tiesioginiu apmokėjimu numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

11.  Pardavėjas bet kuriuo metu turi teisę keisti mokėjimo būdus ar apriboti galimybę atsiskaityti tam tikrais būdais. 

12.  Paskutiniame lange sugeneruojami Pirkėjo pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi, o išsirinktos prekės ir jų kiekiai atitinka jo užsakymą. Iki užsakymo patvirtinimo momento, Pirkėjas privalo patvirtinti, jog susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Patvirtinus užsakymą, jis pateikiamas Pardavėjui ir nuo šio momento laikoma, jog prekių pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaryta. 

 1. Pardavėjas pradeda vykdyti sutartį nuo to momento, kai gaunamas Pirkėjo pasirinkto banko patvirtinimas apie atsiskaitymą už prekes. Pirkėjui pateikus užsakymą, Parduotuvė automatiškai atsiunčia Pirkėjui užsakymą patvirtinantį elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Pirkėjo pateikti užsakymo ir pristatymo duomenys.
 2. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM, be pristatymo mokesčio, kuris apskaičiuojamas ir nurodomas atskirai iki užsakymo patvirtinimo momento. Parduotuvė turi teisę bet kada keisti prekių kainas.

III. Prekių pristatymas

 1. Užsakytos prekės, jeigu buvo pasirinkta ir pristatymo paslauga, pristatomos nurodytu adresu per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos. Šis terminas gali būti netaikomas tuo atveju, jeigu DIDELI NAUJI GĖLYNAI neturi pakankamo prekių likučio, o Pirkėjas buvo informuotas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus.

16.  Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

17.  Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti  teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes PARKO MEDELYNO prekyvietėje prekių atsiėmimo punkte, adresu: Kauno g. 172, Puskelniai, Marijampolės raj.

 

17.1.Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodo prekių pristatymo vietą, asmenį, kuris priims prekes. Komentaro laukelyje pažymi dieną ar laiko intervalą, jei yra suplanuota, kad negalės priimti siuntos (pvz.: darbo komandiruotė, atostogos ar kt.). Pirkėjas įsipareigoja pats priimti prekes arba užtikrina, kad prekes priimtų asmuo, kuris buvo Pirkėjo nurodytas užsakant prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas arba jo užsakyme nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 

18.   Nepasirinkus pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti PARKO MEDELYNO prekyvietėje. Prekės paruošiamos atsiėmimui per 7 kalendorines dienas. Pirkėjas privalo atsiimti užsakymą per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo, kad užsakymas paruoštas. Pirkėjui per 7 kalendorines dienas neatsiėmus užsakymo, užsakymas yra atšaukiamas ir Pirkėjui yra grąžinama jo sumokėta suma.

19.  Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

20.  Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir pirkimo sąskaitos dydį. Pristatymo įkainiai www.daugiametes.lt Pristatymo informacija/Pristatymas arba atsiėmimas/Apmokėjimas.

 1. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
 2. Tais atvejais, kai priėmus prekes, Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo informuoti el. paštu apie tai Pardavėją tą pačią dieną. Neatlikus šių veiksmų (neinformavus apie tai prekes pristačiusio asmens (nedelsiant) ir Pardavėjo (ne vėliau kaip tą pačią dieną).  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pristatymo ar kokybės neatitikimo.

23.  Pardavėjas dieną prieš informuoja Pirkėją apie prekių išsiuntimą elektroniniu paštu, kuris Pirkėjo yra nurodytas jo užsakyme, jei Pirkėjo elektroninis paštas užsakyme nurodytas klaidingas, Pardavėjas neatsako už informacijos savalaikį nepateikimą Pirkėjui. 

 1. Pardavėjas informuoja Pirkėją SMS žinute tą dieną, kai užsakymas yra paruošiamas atsiėmimui PARKO MEDELYNO prekyvietėje.

25.  Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

24.1. Jei Pirkėjas darbo valandomis užsakyme nurodytu adresu nepriima pristatytų užsakyme įvardintų užsakytų prekių ar neatsiliepia į kurjerio-vairuotojo skambučius, Pardavėjas turi teisę išrašyti papildomą sąskaitą Pirkėjui už atsiradusias papildomas pristatymo išlaidas, kurių dydis gali būti toks pats kaip užsakyme esančių siuntimo kaštų. 

24.2. Jei Pirkėjas darbo valandomis užsakyme nurodytu adresu nepriima pristatytų užsakyme įvardintų užsakytų prekių ar neatsiliepia į kurjerio-vairuotojo skambučius, Pardavėjas turi teisę pilnai ar iš dalies neprisiimti atsakomybės už sugadintas-sulaužytas-nekokybiškas prekes. Tai grindžiama tuo, kad laiku nepriimtos prekės, ypač gyvos yra transportuojamos gerokai ilgiau ir sudėtingiau nei reikiama. Ilgėjant transportavimo laikui  labai išauga rizika prekėms būti sugadintoms, sulaužytoms, ar net „numirusioms“. 

25.      Augalai paštomatais nesiunčiami dėl jų pažeidimo ir rizikos jų gyvybingumui tikimybės.

26.      Dovanų kortelė Pirkėjui išsiunčiama į nurodytą elektroninio pašto adresą per 1 darbo dieną po apmokėjimo patvirtinimo gavimo.

IV. Prekių grąžinimas, keitimas ir sutarties atsisakymas

27.      Sutarties ir kokybės sąlygas atitinkantys augalai yra tokie augalai, kurie atitinka užsakytos prekės rūšies, porūšio, klasės ir kitus aiškiai apibrėžtus rūšinius parametrus, taip pat atitinka dydžio ir kiekio parametrus. Jeigu Pirkėjas gavo sutarties neatitinkančią arba nekokybišką prekę, jis privalo nedelsiant (iš karto) apie tai informuoti prekės užsakymą pristačiusį asmenį ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną raštu (el. paštu) informuoti apie tai Pardavėją. Jeigu prekė neatitinka sutarties sąlygų (pristatyta ne užsakyta prekė), arba prekė atitinka sutarties sąlygas (t.y. pristatyta užsakyta prekė), tačiau ji nekokybiška (sulūžusi, nuvytusi ir pan.), Pirkėjas privalo atsiųsti Pardavėjui tai patvirtinančią nuotrauką. Jeigu Pirkėjo pretenzija patvirtinama, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui nekokybišką prekę, o Pirkėjui yra išsiunčiama nauja kokybiška prekė arba grąžinama suma už ją, jei prekės Pardavėjas negali pakeisti.

28.      Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, privalo raštu (el. paštu) pateikti Pardavėjui pranešimą dėl sutarties atsisakymo.

29.      Vartotojai turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus (CK 6.2287 str. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu (pvz.: el. paštu) kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, jeigu reikia, jį pagrįsti dokumentais. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. 

30.      Elektroninė ginčų sprendimo (toliau - EGS) platforma: www.ec.europa.eu/odr. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

V. Atsakomybės sąlygos

31.  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis užsakydamas prekes, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

 1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve. Užsiregistravęs Parduotuvėje, Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

VI. Baigiamosios nuostatos

34.  Taisyklės sudarytos Brigitos Garunkštienės įmonė ir galioja perkant prekes internetinėje DIDELI NAUJI GĖLYNAI Parduotuvėje. 

 1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles, pranešdamas apie tai Parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės Parduotuvės sistemoje. Užsakydamas prekes Pirkėjas susipažįsta ir patvirtina sutikimą su Taisyklėmis.
 2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, tai gali reikšti, kad jis negalės Parduotuvėje įsigyti prekių.
Žinomi ir dar nepažinti augalai laukia Jūsų PARKO.LT. Įdomių augalų mūsų medelyne atras  visi, kuriantys  savo autentišką sodą. Taip pat turime pasiūlymus ir  kitų kultūrų (japonų, olandų, prancūzų) įtakos  palytėtiems kraštovaizdžio kūrėjams.